ד”ר רבקה ודמני שאומן חבר מל"ג

Rivka

תפקיד נוכחי:

סיו"ר המועצה להשכלה גבוהה

פרטי איש קשר:

Email:
Rivka_wad@smkb.ac.il image description

Queries 262 | Seconds: 2.269