Blog

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך גדעון סער אישרה רפורמה חדשה להפעלת המכינות הקדם אקדמיות

שר החינוך ויו”ר המל”ג גדעון סער: “מדובר ברפורמה שתאפשר הזדמנות שניה לאלפי צעירים להשתלב באמצעות המכינות הקדם אקדמיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל”.

תאריך פרסום:
14.06.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

מליאת המועצה להשכלה גבוהה בראשות שר החינוך גדעון סער אישרה פה אחד שורה של הטבות לסטודנטים במילואים

בין ההטבות: אפשרות להארכת הלימודים בשני סמסטרים נוספים בחינם, קיום קורס חוזר ללא עלות, זכאות למועד בחינה נוסף ודחיית מועדי הגשת מטלות.

תאריך פרסום:
14.06.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

טקס הענקת המלגות ע”ש פרופ’ נחמיה לבציון

תאריך פרסום:
06.06.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

כנס מידע ייערך ב-25 ליוני ליוצאים לדוקטורט או פוסט-דוקטורט בחו”ל

תאריך פרסום:
28.05.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

Queries 248 | Seconds: 1.963