Blog

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי אקדמי בין ישראל להודו בהיקף של כ 50 מיליון דולר לחמש שנים

תאריך פרסום:
06.08.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

manuel

מליאת המועצה להשכלה גבוהה אישרה הארכת כהונת פרופ’ מנואל טרכטנברג כיו”ר הות”ת

תאריך פרסום:
24.07.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

שר החינוך מאריך כהונת פרופ’ מנואל טרכטנברג כיו”ר הות”ת

תאריך פרסום:
22.07.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

LOGOwhiteFinalwithBlueText copy

אוניברסיטת חיפה בשיתוף עם אוניברסיטאות ומכוני מחקר יקימו את המרכז הלאומי לחקר הים התיכון

שר החינוך ויו”ר המל”ג גדעון סער: “שתי ההצעות שהוגשו היו ברמה גבוהה ומעידות על העניין הרב של קהילת המחקר בארץ בנושא. המרכז יחקור תחומים כגון הפקת גז ונפט, גיאופיסיקה וביולוגיה ימית, התפלת מי ים ונושאי איכות סביבה ימיים”

פרופ’ מנואל טרכטנברג, יו”ר ות”ת: “המרכז ייתן מענה של האקדמיה לצורך לאומי – צורך שעלה בצורה משמעותית כשהתגלו מאגרי הגז הטבעי בים התיכון וכשהתברר המחסור באנשי מקצוע ישראלים, במומחים בתחום ובתשתיות מחקר. לצד המחקר היישומי, המרכז יהווה גם מוקד של מצוינות במחקר בסיסי בתחומים הרלוונטיים השונים”

תאריך פרסום:
17.07.12
מדור:
חדשות

קרא עוד

Queries 230 | Seconds: 1.746