המועצה להשכלה גבוהה עורכת כנס בתאריך 24.5.16 להצגת התוכנית הרב שנתית של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

תאריך פרסום:
10.05.16
מדור:
חדשות

כנס חרדים

Queries 277 | Seconds: 1.507