החלטת מליאת המועצה להשכלה גבוהה – מכון לנדר

תאריך פרסום:
10.06.14
מדור:
חדשות

מליאת המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה היום (10.6.14) – כפי שהתחייבה בפני בית המשפט –

במכון לנדר, וקיבלה את ההחלטה הבאה

 

 

 

Queries 279 | Seconds: 2.011