המועצה להשכלה גבוהה

תאריך פרסום:
31.03.13

המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) הוקמה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה תשי”ח-1958, במטרה להוות את המוסד הממלכתי בישראל לענייני ההשכלה הגבוהה.

המטרה הייתה להקים גוף ציבורי, א-פוליטי, בלתי תלוי ומקצועי שיעמוד בין הממשלה לבין המוסדות להשכלה גבוהה, ויעסוק בכל ענייני ההשכלה הגבוהה בישראל לרבות קביעת מדיניות בנושאים עקרוניים, תוך הבטחת עצמאותה של המערכת האקדמית, פיתוחה ושמירה על איכותה, לצד הכרה באופיים המגוון של המוסדות להשכלה גבוהה ואוכלוסיית הסטודנטים בישראל.

הרכב המל”ג, כפי שהתווה החוק, משקף את ייעודה של המל”ג, כאשר לפחות שני שלישים מבין חברי המועצה הם בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה ובאים ממגוון המוסדות להשכלה גבוהה, והשאר נציגי סטודנטים ואנשי ציבור.

 

 

 

 

החלטות אחרונות

קרא עוד

 

Queries 276 | Seconds: 1.545